Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi. Dưới đây là chính sách sử dụng hình ảnh của website Đá mỹ nghệ An Khang mà chúng tôi thiết lập để bảo vệ quyền lợi của tất cả người dùng và đảm bảo việc sử dụng hợp pháp của các hình ảnh.

1. Quyền sở hữu và bản quyền:

a. Tất cả các hình ảnh được hiển thị trên website này là tài sản của chúng tôi hoặc chúng tôi có quyền sử dụng và hiển thị chúng trên trang web này.
b. Tất cả các hình ảnh được bảo vệ bởi các luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sử dụng lại hoặc sửa đổi hình ảnh mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi là vi phạm luật bản quyền và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

2. Sử dụng hình ảnh:

a. Bạn có thể sử dụng hình ảnh được hiển thị trên website chỉ để mục đích cá nhân, không thương mại và không vi phạm quyền riêng tư hay quyền bất kỳ bên thứ ba nào.
b. Bất kỳ việc sao chép, sử dụng lại hoặc sửa đổi hình ảnh cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công khai nào đều cần có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng.

3. Yêu cầu sử dụng hình ảnh:

a. Nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh từ website của chúng tôi cho mục đích thương mại hoặc công khai, bạn phải liên hệ với chúng tôi để nhận được sự chấp thuận bằng văn bản.
b. Xin lưu ý rằng việc sử dụng hình ảnh mà không có sự cho phép sẽ bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và có thể dẫn đến hành động pháp lý.

4. Hình ảnh của bên thứ ba:

a. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng hình ảnh của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi dưới dạng hợp đồng hoặc với sự cho phép của chủ sở hữu hợp pháp.
b. Bất kỳ hình ảnh của bên thứ ba nào được sử dụng trên trang web này đều tuân thủ các quy định bản quyền và được hiển thị với sự cho phép của chủ sở hữu. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề đó.

5. Miễn trừ trách nhiệm:

a. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hình ảnh trái với chính sách sử dụng này.
b. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc đáng tin cậy của hình ảnh được hiển thị trên trang web và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào.

6. Thay đổi chính sách:

a. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách sử dụng hình ảnh này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phiên bản mới nhất của chính sách này sẽ được áp dụng từ thời điểm được cập nhật trên trang web.

7. Tuân thủ quy định pháp luật:

a. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng hình ảnh trên trang web của chúng tôi.
b. Nếu chúng tôi nhận được thông báo vi phạm bản quyền hoặc các yêu cầu hợp lý khác liên quan đến hình ảnh trên trang web, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, bao gồm việc gỡ bỏ hình ảnh hoặc tương tác với chủ sở hữu bản quyền để giải quyết vấn đề.

8. Sự đồng ý:

a. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ chính sách sử dụng hình ảnh này và hiểu rằng việc vi phạm chính sách này có thể dẫn đến hành động pháp lý.

Lời kết

Chính sách sử dụng hình ảnh
Chính sách sử dụng hình ảnh

Chính sách sử dụng hình ảnh của website nhằm bảo vệ quyền lợi của chúng tôi và đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Xin vui lòng đọc và hiểu rõ chính sách này trước khi sử dụng hình ảnh từ trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách sử dụng hình ảnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Xin lưu ý rằng chính sách sử dụng hình ảnh của chúng tôi chỉ áp dụng cho việc sử dụng hình ảnh trên trang web của chúng tôi và không áp dụng cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể liên kết tới. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Quick Navigation
×

Cart